Светодиоди

0
2346

 

alt

alt

Обозначение на + (анод) и – (катод) на светодиодите.

alt

Свъзване на светодиоди към молекс.

alt
Последователно свързване:
Когато свързваме последователно светодиодите, волтажът се разпокъсва между светодиодите, което означава, че по-малко волтаж отива до всеки светодиод. Това може да бъде много полезно. Например, ако 12V адаптер захранва един светодиод, това ще бъде прекалено много ток за светодиода и резултата ще е миризма на изгоряло. Но ако вземете същите тези 12V и с тях захраните 4 светодиода свързани последователно, това означава, че през тях ще минават 3V, което е идеално за повечето светодиоди.

Важно е да се обърне внимание как са позиционирани светодиодите (-) (+); (-) (+) и т.н., като се има предвид, че последния (-) се свързва с (-) на захранването, а последният (+) с (+) на захранването. Ако не са свързани правилно нищо лошо няма да стане – просто няма да светнат.

alt
Паралелно свързване:
Да кажем, че искате да захраните 3 светодиода с 3V. Ако ги свържете последователно, всеки ще получи по 1V, а това не е достатъчно за един светодиод да свети нормално. Решението на проблема е паралелното свързване.

alt
Защо светодиодите трябва да са еднакъв цвят?
Тъй като всеки цвят светодиоди има различен волтаж, при който свети, ще се получи следната ситуация – ако вземем един червен, които иска 2.3V и го свържем с 2 сини, които искат 3.5V, сините няма да светнат, защото тока ще избере най-лесния път да затвори веригата, а това са червените светодиоди. За тази цел са необходими съпротивления, които свеждат тока до нужния волтаж и така веригата изпраща еднакъв ток до всички светодиоди.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР